ConnexionSymphysodon aequifasciatus "White Melon"

Symphysodon aequifasciatus "White Melon"

Symphysodon aequifasciatus "White Melon"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "White Tancho"

Symphysodon aequifasciatus "White Tancho"

Symphysodon aequifasciatus "White Tancho"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Turquoise"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Green Red spotted"

Symphysodon aequifasciatus "Green Red spotted"

Symphysodon aequifasciatus "Green Red spotted"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "White"

Symphysodon aequifasciatus "White"

Symphysodon aequifasciatus "White"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Turquoise rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise rouge"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Turquoise bleu"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise bleu"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise bleu"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Turquoise tête rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise tête rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise tête rouge"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Snake bleu"

Symphysodon aequifasciatus "Snake bleu"

Symphysodon aequifasciatus "Snake bleu"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Snake Skin rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Snake Skin rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Snake Skin rouge"Discus variétésCichlidae, élevage
symphysodon aequifasciatus "Strip Pigeon"

symphysodon aequifasciatus "Strip Pigeon"

symphysodon aequifasciatus "Strip Pigeon"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Strip Melon Marlboro"

Symphysodon aequifasciatus "Strip Melon Marlboro"

Symphysodon aequifasciatus "Strip Melon Marlboro"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Red spot snake"

Symphysodon aequifasciatus "Red spot snake"

Symphysodon aequifasciatus "Red spot snake"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Red spot"

Symphysodon aequifasciatus "Red spot"

Symphysodon aequifasciatus "Red spot"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Turquoise rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise rouge"

Symphysodon aequifasciatus "Turquoise rouge"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Red Diamond"

Symphysodon aequifasciatus "Red Diamond"

Symphysodon aequifasciatus "Red Diamond"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Red Melon"

Symphysodon aequifasciatus "Red Melon"

Symphysodon aequifasciatus "Red Melon"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Red Snake"

Symphysodon aequifasciatus "Red Snake"

Symphysodon aequifasciatus "Red Snake"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Marlboro X Pigeon Blood"

Symphysodon aequifasciatus "Marlboro X Pigeon Blood"

Symphysodon aequifasciatus "Marlboro X Pigeon Blood"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Melon"

Symphysodon aequifasciatus "Melon"

Symphysodon aequifasciatus "Melon"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus Open class

Symphysodon aequifasciatus Open class

Symphysodon aequifasciatus Open classDiscus variétésCichlidae, élevage, inclassable
Symphysodon aequifasciatus "Fire  Ruby"

Symphysodon aequifasciatus "Fire Ruby"

Symphysodon aequifasciatus "Fire Ruby"Discus variétésCichlidae, élevage,
Symphysodon aequifasciatus "Fire Super Red"

Symphysodon aequifasciatus "Fire Super Red"

Symphysodon aequifasciatus "Fire Super Red"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Fire X Melon"

Symphysodon aequifasciatus "Fire X Melon"

Symphysodon aequifasciatus "Fire X Melon"Discus variétésCichlidae, élevage
Symphysodon aequifasciatus "Flaschig blau"

Symphysodon aequifasciatus "Flaschig blau"

Symphysodon aequifasciatus "Flaschig blau"Discus variétésCichlidae, élevage, parfait